1919-1929

image_pdfimage_print

Československé štátne reálne gymnázium v rokoch 1919 až 1929

Po dlhšej nútenej prestávke bolo po vytvorení Československej republiky zriadené dňa 19.septembra 1919 v Revúcej československé štátne reálne gymnázium. Vyučovanie v prvom ročníku sa začalo 16.februára 1920. V školskom roku 1926-1927 už malo gymnázium ročníky I, II, III, IV, VI a VII. Na škole pôsobili v tom čase prevažne českí profesori. Z nariadenia Ministerstva školstva a osvety z roku 1927 sa v priebehu rokov 1927-1929 gymnázium postupne zrušilo a premenilo na meštiansku školu.