1862-1874

image_pdfimage_print

Prvé slovenské gymnázium v rokoch 1862 až 1874

V roku 1862 bolo vo vtedajšej Veľkej Revúcej založené Slovenské evanjelické a.v. gymnázium ako prvá úplná stredná škola, na ktorej sa vyučovalo v slovenskom jazyku. Škola mohla existovať len vďaka zbierkam a darom slovenského národa. Vyučovanie prebiehalo v prenajatých priestoroch Latinákovho domu, ktorý neskôr gymnázium odkúpilo. Dnes ho poznáme ako prvú budovu gymnázia a je v ňom umiestnené múzeum. Gymnázium riadil patronátny výbor a hlavným dozorcom školy boli postupne Štefan Marko Daxner, Ján Francisci a opäť Štefan Marko Daxner. Chod školy riadil správca školy. Za správcu školy boli postupne zvolení Augustus
Horislav Škultéty, Rudolf Homola, Samuel Ormis a Karol Viest. Z ďalších
pedagógov možno spomenúť výraznú postavu všestranného PhDr. Ivana Branislava Zochu, ktorý bol priekopníkom vo vyučovaní telesnej výchovy u nás a vo vtedajšom Uhorsku vôbec. Bol tiež autorom prvej slovenskej učebnice fyziky pre gymnázia. Z predmetov vyučovaných na gymnáziu spomenieme slovenčinu, maďarčinu, nemčinu, latinčinu, gréčtinu, matematiku, dejepis, fyziku.

 

 

 

 

Pri gymnáziu sa zriadilo allumneum – školská jedáleň. Z priestorových dôvodov ňou bola v čase obeda a večere jedna z kmeňových učební. Popri gymnáziu vzniklo aj učiteľské semenisko (učiteľský ústav) na výchovu slovenských učiteľov. Rozvojom a rozširovaním Prvého slovenského gymnázia vyvstala potreba riešenia nových priestorov.  Dočasne sa žiaci učili aj v iných prepožičaných budovách. V máji 1871 sa započalo s výstavbou novej budovy školy. Budovu bez podpory Uhorského štátu otvorili vo februári 1873. Žiaľ, svojmu účelu neslúžila dlho. V roku 1874 bolo uhorskými úradmi Prvé slovenské gymnázium zatvorené.

Za dvanásť rokov existencie gymnázia v Revúcej študovalo na škole vyše 560 žiakov. Medzi nimi aj Matej Bencúr, známy pod svojim pseudonymom Martin Kukučín, a mnohí iní významní slovenskí dejatelia, spisovatelia a básnici.