Ukážky testov na prijímacie skúšky do 1.r. štvorročného štúdia

image_pdfimage_print

MATEMATIKA

Matematika – Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2020/21 + kľúč správnych odpovedí 

Matematika – Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2018/19 AB  + kľúč správnych odpovedí

Matematika – Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2017_18 – Variant A,B + kľúč správnych odpovedí

Matematika – Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2016_17 – Variant A,B + kľúč správnych odpovedí

MATEMATIKA -Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2015_16 – Variant A, B + kľúč správnych odpovedí

MATEMATIKA -Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2014_15 – Variant A
MATEMATIKA -Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2014_15 – Variant B

MATEMATIKA -Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2013_14 – Varian A
MATEMATIKA -Prijímacie pohovory do 1.r. štvorročného št. 2013_14 – Varian B

MATEMATIKA – PS do 1.r. štvor. št. 2012_13 Variant A
MATEMATIKA – PS do 1.r. štvor. št. 2012_13 Variant B

SLOVENSKÝ JAZYK

Prijímacie pohovory zo SJL do 1.r. GMK v školskom roku 2020_2021_A_variant

Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry do 1. ročníka 4-ročného štúdia
GMK v Revúcej v šk. roku 2018/2019 B variant

Diktát 

SLOVENSKÝ JAZYK – PS do 1.r. štvoročného štúdia 2015//2016 + kľúč správnych odpovedí


SLOVENSKÝ JAZYK – PS do 1.r. štvoročného štúdia 2014//2015_VARIANT_A

SLOVENSKÝ JAZYK – PS do 1.r. štvoročného štúdia 2014//2015_VARIANT_B
Vyhodnotenie testu a diktátu 2014_15 _ variant A
Vyhodnotenie testu a diktátu 2014_15_ variant B

SLOVENSKÝ JAZYK – PS do 1.r. štvoročného štúdia 2014/2015_varian A
SLOVENSKÝ JAZYK – Kľúč – PS do 1.r. štvoročného štúdia 2013/2014

SLOVENSKÝ JAZYK – PS do 1r.štvor.št_2012_13