Vyucujuci

Predseda PK: Mgr. Ján Fatľa
Členovia PK: Mgr. Milada Rusnáková – zástupkyňa školy
Mgr. Rasťo Chalupka