Netradičné športy

image_pdfimage_print

Netradičné športy na hodinách telesnej výchovy

Celý rad športov sa stal súčasťou spoločenského života. V súčasnosti hodiny telesnej výchovy dopĺňame aj pestrou paletou netradičných športov. Sú to športové činnosti, ktoré sú pre nás buď úplne nové, neznáme, alebo v telovýchove málo rozšírené, hoci v iných krajinách majú svoju tradíciu a realizujú sa v masovom meradle. Naším zámerom je pomocou netradičných u nás takmer neznámych športov motivovať žiakov 8-ročného a 4-ročného gymnázia k väčšej aktivite na hodinách TV a zapájať ich tak priamo do procesu vyučovania. Chceme tým prispieť k zvyšovaniu telesnej zdatnosti a zároveň aj k duševnej pohode a zdraviu mladých ľudí. Cieľom je poskytnúť mládeži nové formy realizácie v záujmovej a športovej oblasti, regenerácie síl, radosť z pohybu, využiť hodnoty fyzického výkonu a tým prispieť k trvalému záujmu o šport na hodinách Tv súťažnou, alebo rekreačnou formou. Zároveň chceme spestriť a rozšíriť obsahovú náplň hodín Tv, umožniť a uplatniť diferencovaný prístup k uspokojovaniu záujmu a tým zabezpečiť všestrannosť telovýchovného procesu.

netradičné športy

– florbal
– rope skipping
– minihádzaná
– minivolejbal
– minifutbal
– babybasketbal
– overball
– dyna band
– v bazéne aquagymnastika