Vyučujúci

e-mail konzultačné hodiny
PaedDr. Jana Kánová kanovaj@gmk-ra.sk Ut: 13.15-14.00
Mgr. Katarína Garlatyová garlatyovak@gmk-ra.sk Ut: 13.15-14.00
Mgr. Anna Hricovínyová hricovinyovaa@gmk-ra.sk St:13.00-14.00