1

Súťaže

 

                   Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

 

Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

že som sa narodil v Šali.

 

Súťaž v prednese slovenskej povesti  nazvali podľa mňa

 

ŠALIANSKY MAŤKO   – 25. ročník

  1. C. Hronského

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaž sa uskutoční od októbra  2017  až do  marca  2018.  Súťaže v prednese slovenskej povesti od  ľubovoľného autora sa môžu zúčastniť žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ, ako aj žiaci reálnych gymnázií (tried prima, sekunda)  v troch kategóriách:

  1. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ
  2. kategória žiaci 4. – 5. ročníka ZŠ

III. kategória             žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ / príma – sekunda

 

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút, napísanú povesť odovzdá pred vlastnou súťažou porote.

 

Základné – školské kolá sa uskutočnia do 22.12.2017

Okresné kolá sa uskutočnia do 26.1.2018

Krajské kolá sa uskutočnia do  23.2.2018

Celonárodné kolo sa uskutoční dňa 23.3.2018 v Šali

 

Víťazi každej kategórie  v školských kolách postupujú do okresného kola, víťazi  okresného kola postupujú do krajského kola a víťazi  krajského kola, z každej kategórie, postupujú do celonárodného kola  (zúčastnia sa  ho  24 súťažiaci, t.j.  8víťazov  z každej kategórie .

 

 

HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN

 

Kategorizácia účastníkov

Súťaže sa môže zúčastniť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty.

umelecký prednes detí

  1. kategória – deti 2. – 4. triedy základných škôl
  2. kategória – deti 5. – 7. triedy ZŠ a I. – II. ročníka osemročných gymnázií
  • kategória – deti 8. – 9. triedy ZŠ a III. – IV. ročníka osemročných gymnázií

 umelecký prednes mládeže

  1. kategória – mládež stredných škôl, V. – VIII. ročníka osemročných gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane (záväznosť vekovej hranice je platná k termínu súťaže základného, resp. východiskového kola)

 

 

 

VLASTNÁ  TVORBA

 

Keď si vymýšľam

Hrebendova kapsa