Mimovyučovacia činnosť

image_pdfimage_print

Mimovyučovacia činnosť

SÚŤAŽE
V súvislosti s predmetom žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych súťaží.
Napr. Olympiáda ľudských práv
Mladý Európan
SOČ

EXKURZIE
– Bratislava – návšteva, informácie a beseda v priestoroch NR SR
prehliadka budovy Úradu vlády SR, Grasalkovičov palác, Bratislavský hrad
– účasť na súdnom pojednávaní