Olympiáda z nemeckého jazyka

image_pdfimage_print

Olympiáda z nemeckého jazyka

Žiaci, ktorí prejavujú o nemecký jazyk špeciálny záujem a chcú prezentovať svoje vedomosti na inej úrovni než počas vyučovacích hodín, majú možnosť každoročne zapojiť sa do olympiády.

Prebieha v nasledovných kategóriách:

2A – študenti 1. a 2. ročníka gymnázií,
2B – študenti 3. a 4. ročníka gymnázií,
2E – študenti osemročných gymnázií – ročníkov príma – kvarta.

Žiaci sa zúčastňujú školského kola, z ktorého víťaz postupuje do okresného kola. V každom kole absolvuje nasledovné časti:
1. posluch s porozumením – riešenie testových úloh,
2. čítanie s porozumením – riešenie testových úloh,
3. gramatický test,
4. rozprávanie podľa obrázka, popis obrázka,
5. voľné rozprávanie na 3 vylosované témy.

Témy na voľné rozprávanie:

1. rodina (generačné problémy),
2. hobby (voľný čas),
3. škola (povolania),
4. príroda (ochrana životného prostredia),
5. problémy mladých (priateľstvo),
6. cestovanie (dovolenka),
7. čítanie (),
8. médiá (zábava),
9. šport (móda),
10. jedlo (stravovacie návyky),
11. mesto (doprava),
12. bývanie (problémy bývania),
13. zdravie (ľudské telo).