Tercia

image_pdfimage_print

Tercia

Projektové vyučovanie Pytagorova veta

Doporučená literatúra:

Znám: Pohľad do dejín matematiky str. 26
Kowal: Matematika pre voľné chvíle str. 27
Hejný: Aj geometria naučila človeka myslieť str. 53
Pereľman: Zaujímavá algebra str. 103
Bero: Matematika, ja a ty str. 8
Teória vyučovania matematiky str. 308, 294

Mrázek: Taje matematiky