1

Matematika

Maturita     Obsah     Projekty a prezentácie     Súťaže     Tercia     Vyučujúci     Deň vedy a techniky v príme

Matematika

Hlavné ciele vyučovania matematiky: Cieľom vyučovania matematiky je naučiť žiaka úspešne riešiť matematické problémy a prispievať k formovaniu jeho intelektu, morálneho profilu a charakterových rysov. Usporiadanie obsahu je špirálovité.