Obsah učiva

image_pdfimage_print

Maturita      Obsah učiva      Týždenná dotácia fyziky      Vyučujúci fyziky        Projekty z fyziky

Obsah učiva

Prima

Vlastnosti kvapalín a plynov

Vlastnosti pevných telies

Teplota

Sila a pohyb

Magnetické a elektrické javy

Sekunda:

* Časticové zloženie látok

*

Fyzikálne veličiny a ich meranie
*

Elektrické a magnetické vlastnosti látok
*

Elektrický obvod, elektrický prúd

Tercia:

* Pohyb telesa

*

Sila a jej meranie
*

Mechanické vlastnosti kvapalín a plynov
*

Meteorológia

Kvarta:

* Mechanickí práca a energia

*

Zákony elektrického prúdu v obvodoch
*

Elektromagnetické javy
*

Optika

Kvinta:

* Pozorovanie, meranie, experiment

*

Sila a pohyb
*

Vlastnosti kvapalína plynov

Sexta:

* Základné poznatky molekulovej fyziky

*

Vnútorná energia, práca, teplo
*

Štruktúra a vlastnosti látok
*

Kmitanie
*

Vlnenie
*

Základy špeciálnej teórie relativity

Septima:

* Elektrické pole

*

Elektrický prúd v látkach
*

Magnetické pole
*

Striedavý prúd
*

Kvantová fyzika
*

Jadrová fyzika
*

Astrofyzika

1. ročník:

* Pozorovanie, meranie, experiment

*

Sila a pohyb
*

Vlastnosti kvapalín a plynov

2. ročník:

* Základné poznatky molekulovej fyziky

*

Vnútorná energia, práca, teplo
*

Štruktúra a vlastnosti látok
*

Elektrické pole
*

Elektrický prúd v látkach

3. ročník:

* Magnetické pole

*

Kmitanie
*

Vlnenie

4. ročník:

* Svetlo a žiarenie

*

Kvantová fyzika
*

Jadrová fyzika
*

Základy špeciálnej teórie relativity
*

Astrofyzika