Mimo vyučovacie aktivity

image_pdfimage_print

Mimo vyučovacie aktivity

EXKURZIE

Pamätné izby Prvého slovenského gymnázia v Revúcej
Park národovcov
Pamätník SNP v Banskej Bystrici
Osvienčim – Poľsko

 

SOČ:
Žiaci majú možnosť zapojiť sa do práce SOČ s voliteľným výberom tém s dôrazom
na regionálnu históriu. Veľmi zaujímavé a pútavé práce boli napríklad.
Kultúrne pamiatky, pamätihodnosti a umelecké diela v Revúcej
Traja Sokoli
História obce Lubeník
História a súčasnosť obce Šivetice so zameraním na keramiku

 

REGIÓN: Krúžok regionálnej histórie

V rámci krúžkovej činnosti žiaci majú možnosť zapojiť sa a pracovať v krúžku regionálnej histórie. Krúžok vedie učiteľ dejepisu. Žiaci majú možnosť priamo pracovať v archíve so starými listinami, dokumentmi a zoznamujú sa najmä s pamiatkami Revúcej a okolia .Z mnohých pamiatok uvediem aspoň tieto.

 

Pôvodná budova Prvého slovenského gymnázia / Latinákov dom /, národná kultúrna pamiatka s muzeálnou expozíciou a Parkom slovenských národovcov. Prvé slovenské gymnázium v Revúcej bolo slávnostne otvorené 16.septembra 1862 a bolo prvým gymnáziom, kde sa vyučovalo vo všetkých predmetoch i maturovalo v slovenskom jazyku. Svoju činnosť vyvíjalo v rokoch 1862 – 1874.

 

Novšia budova Prvého slovenského gymnázia, národná kultúrna pamiatka, v súčasnosti sídlo Prvého slovenského literárneho gymnázia. Novú budovu školy postavili bez podpory štátu, len zo zbierok a darov ľudu v rokoch 1871 – 1873, v období silnejúceho národného útlaku.

 

Mestský dom, kultúrna pamiatka, dnes sídlo Mestského úradu po rozsiahlej rekonštrukcii. Mestský dom s mandarzovou strechou postavili v klasicistickom slohu .Dvojpodlažná budova má dva bočné jednoosové rizality a stredný trojosový rizalit. V atike stredného rizalitu je umiestnený oválny obraz Themidy, bohyne zákonného poriadku.

 

Mestský hostinec, kultúrna pamiatka .Postavený v rokoch 1818 – 1820 ako neoklasicistická dvojpodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom Na priečelí budovy je štylizovaný erb mesta .Veľká dvorana a ostatné priestory slúžili predovšetkým kultúrnemu a spoločenskému životu obyvateľov mesta a okolia.

 

Meštianske domy, rodné domy významných osobností pochádzajúcich z Revúcej. Napríklad rodný dom armádneho generála Rudolfa Viesta, Mateja Nandrássyho a ďalších osobností.

 

Rímskokatolícky neskorogotický kostol sv.Vavrinca diakona z polovice 15.storočia.Kostol je najstaršou stavbou v meste. Tvorí ho jednoloďová stavba s predstavanou vežou a pristavanou sakristiou.Z vonkajšej strany presbytéria sú gotické oporné piliere.

 

Evanjelický a.v. kostol. Postavený v barokovoklasicistickom slohu v rokoch 1784-1785, veža bola pristavená v roku 1788.Dominantou interiéru bol rokokový oltár. Spolu s farou boli miestom stretávania sa slovenských národovcov.