Maturita

image_pdfimage_print

Maturita

Informácie z Maturitného poriadku:
dejepis patrí medzi voliteľné predmety, nemá externú časť, internú – ústnu časť skúša trojčlenná odborná komisia,
žiak si losuje číslo zadania a rieši 3 úlohy v zadaní,
v dejepise ako maturitnom predmete boli úrovne zrušené,
odpoveď trvá 20 minút, právo na prípravu tiež 20 minút.