1

Vyučujúci

e-mail konzultačné hodiny
RNDr. Tatiana Pavlíková pavlikovat@gmk-ra.sk