Súťaže

image_pdfimage_print

Súťaže

Žiaci sa môžu každoročne zapojiť do riešenia chemickej olympiády, alebo korešpondenčného seminára z chémie, ktoré vyhlasujú Junior Centrum v Banskej Bystrici, alebo Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave. Príprava natieto súťaže je veľmi náročná a vyžaduje dôkladnú, systematickú prípravu, ktorá vo veľkej miere presahuje vedomosti gymnaziálneho štúdia.