Obsah učiva

image_pdfimage_print

Obsah učiva

V ročníku príma je učivo zamerané na ekosystémy ľudských sídel a ich okolia, okrasné záhrady, parky, vegetácia a organizmy ľudských sídel. V sekunde  sa žiaci oboznamujú so stavbou tela a fyziológiou živočíchov a človeka. Učivo kvarty je venované geológii. V kvinte a  je náplňou vyučovacích hodín cytológia, všeobecná a systematická botanika, fyziológia a ekológia rastlín. V sexte a  sa žiaci zaoberajú fyziológiou, systémom a ekológiou živočíchov. V septime sa študenti učia genetiku , anatómiu a fyziológiu človeka. V štvorročnom štúdiu v 1. ročníku je učivo zamerané na životné prostredie, na špecializáciu rastlín a živočíchov v extrémnych podmienkach,  v 2. ročníku na fyziológiu rastlín a živočíchov a genetiku, v 3. ročníku na biológiu človeka a zdravý životný štýl. Seminár v sexte a v treťom ročníku je zameraný na rozšírenie vedomostí žiakov v príslušnom predmete. Seminár v oktáve a v štvrtom ročníku sumarizuje a prehlbuje získané vedomosti žiakov.