Olympiáda z anglického jazyka

image_pdfimage_print

Olympiáda z anglického jazyka

Olympiáda z anglického jazyka Žiaci, ktorí prejavujú o anglický jazyk špeciálny záujem a chcú prezentovať svoje vedomosti na inej úrovni než počas vyučovacích hodín, majú možnosť každoročne sa zapojiť do olympiády.

Prebieha v nasledovných kategóriách:
1A- žiaci I.a II.OG -pobyt v zahraničí menej ako 2 mesiace
1B- žiaci III.aIV.OG -pobyt v zahraničí menej ako 2 mesiace
1C- žiaci I.- IV.OG -pobyt v zahraničí viac ako 2 mesiace po roku 2001
2A- študenti 1.a 2.ročníka a V.a VI.OG -pobyt v zahraničí menej ako 2 mesiace
2B- študenti 3.a4. ročníka a VII.a VIII.OG -pobyt v zahraničí menej ako 2 mesiace
2C2- študenti 1.-4. ročníka a V.-VIII.OG -pobyt v zahraničí viac ako 2 mesiace

Žiaci sa zúčastňujú školského kola, z ktorého víťaz postupuje do okresného kola. V každom kole absolvuje nasledovné časti:
1. Gramatický test
2. Posluch s porozumením
3. Čítanie s porozumením
4. Rozprávanie podľa obrázka
5. Role play