Kabinet anglického jazyka

image_pdfimage_print

Vyučujúci: Mgr. Rút Pelikánová, Mgr. Katarína Hviščová

Anglický jazyk sa v našej škole vyučuje v osemročnom štúdiu od prímy a v štvorročnom štúdiu od 1. ročníka. Cieľom vyučovacích hodín je rozvíjať u žiakov jazykové zručnosti ako sú posluch a čítanie s porozumením, písanie a rozprávanie /listening, reading, writing and speaking/.
Angličtina sa vyučuje 4 hodiny týždenne. V 3., 4. ročníku, septíme a oktáve majú žiaci možnosť navštevovať 2 hodiny konverzácie v anglickom jazyku, ktorá ich má pripraviť na maturitnú skúšku.