2. Deň otvorených dverí

Srdečne pozývame širokú verejnosť, záujemcov o štúdium na GMK, hlavne ôsmakov a deviatakov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční, už po druhýkrát, 11.marca 2021 o 15,00 hod. . Bude sa realizovať...

Prípravný minikurz na prijímacie pohovory

Gymnázium Martina Kukučína poskytuje pre uchádzačov o štúdium 4-ročného gymnázia bezplatný ONLINE prípravný minikurz na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Termíny stretnutí : 9.3. 2021   ...

49. ROČNÍK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v šk. roku 2020/21

prebieha podľa vopred určeného harmonogramu  aj napriek sťaženým podmienkam prípravy žiakov ako na vyučovanie, tak aj na vedomostné súťaže. V decembri 2020 prebehlo v GMK v Revúcej školské kolo geografickej olympiády určené pre   ...

Darujte nám 2% Dane

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás osloviť vo veci možnosti darovať škole 2% z Vašej už zaplatenej dane v roku 2020. Naša škola patrí medzi najstaršie v regióne a je pokračovateľom Prvého slovenského gymnázia. V minulých...

Na základe plánu návratu žiakov do škôl v januári 2021, ktorý zverejnil minister školstva B. Gröhling na stránke minedu.sk bude naša škola od 11. januára 2021 pokračovať dištančným spôsobom výučby podľa platného online rozvrhu...