Voľby rodičov do Rady školy

Vedenie školy Novinky

Vážení rodičia,

pozývame Vás na plenárnu schôdzu rodičovského združenia, ktorá sa uskutoční dňa 19. januára 2023 o 16.00 hod. z dôvodu nových  volieb 3 zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej.

Návrh na kandidáta do volieb RŠ za rodičov, v ktorom je uvedené meno, priezvisko, a trieda, v ktorej má navrhnutý dieťa, treba predložiť spolu so súhlasom kandidáta v písomnej alebo ústnej podobe do 18. januára 2023 na riaditeľstve školy alebo na mailovej adrese:  gmk@gmk-ra.edu.sk.