Testovanie 9 – 2023 – CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV ZŠ T9-2023

Vedenie školy Novinky

Termín testovania: 22.3.2023       Náhradný termín: 4.4.2023 

Predmety testovania: matematika a slovenský jazyk a literatúra

Harmonogram:

8.00 – 8.20      – začiatok testovania, úvodné pokyny, rozdanie testov      

8.20 – 9.50      – vypracovanie testu z matematiky

9.50 – 10.20    – prestávka

10.20 – 10.35  – začiatok testovania, úvodné pokyny, rozdanie testov   

10.35 – 11.45  – vypracovanie testu zo slovenského jazyka a literatúry

11.45              – ukončenie testovania

 

Pomôckymodré guľôčkové pero, rysovacie pomôcky (ceruzka, kružidlo, uhlomer, pravítka) a kalkulačka.

Žiaci nesmú používať: mobilné telefóny, tabuľky, iné študijné materiály a pomôcky, vlastnoručne urobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel a podobne.

Integrovaní žiaci majú upravený čas na riešenie testov a môžu pri práci použiť kompenzačné pomôcky (slovníky, vlastné tabuľky a prehľady vzorcov), ktoré používali aj na vyučovaní.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 1. skupiny obmedzenia je predĺžená o 15 minút.

Dĺžka testovania žiakov so ZZ zaradených do 2. skupiny obmedzenia je predĺžená o 30 minút.

 

Informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9