Slávnostná akadémia GMK pri príležitosti 160. výročia založenia PSG – 17. septembra 2022 

Vedenie školyNovinky

  Po slávnostnom sprievode mestom ….. za tónov piesne  Slovensko moje  prichádzali na pódium Mestského domu kultúry v Revúcej študenti GMK v dobovom oblečení so zažatými sviečkami v rukách, z ktorých  postupne vyskladali číslo 160.   

Úvod akadémie patril literárno-hudobnému pásmu o slovenčine, v ktorom sa predstavili – moderátor akadémie pán Juraj Genčanský, študenti Nina a Adam a známy revúcky spevácky zbor Quirin.  

Po slávnostných príhovoroch a prívetoch, ktoré predniesli riaditeľ GMK           Mgr. R. Chalupka, primátor Revúcej Ing. J. Buchta, zástupca BBSK                    Mgr. O. Lunter a za Radu rodičov pri GMK Mgr. N. Poprocká, vystúpila s hudobným číslom absolventka gymnázia Romana Poprocká. Potom nasledovalo ocenenie členov pedagogického zboru GMK pri príležitosti ich životného jubilea – Mgr. A. Hricovínyová, Mgr. K. Hviščová a RNDr. T. Pavlíková. 

Študenti nášho gymnázia Filip, Martin, Adam a Janko sa predstavili naštudovaním interaktívneho dramatického pásma Gymnázium v čase, ktoré bolo prepojením minulosti a súčasnosti gymnázia. 

Záver akadémie patril hudobnej skupine Jazzin Mood. 

Mnohí účastníci osláv – absolventi gymnázia v rokoch 1959, 1972, 1975, 1979, 1996 i 2007 – sa stretli so svojimi spolužiakmi z triedy, aby si zaspomínali na spoločné zážitky zo študentských čias. 

Aj napriek tomu, že príprava osláv bola poznačená pandémiou a rôznymi obmedzeniami, ktoré nám neumožnili zorganizovať tradičné veľkolepé stretnutie absolventov, veríme, že sa nám podarilo pripraviť dôstojné oslavy tohto významného výročia na reprezentatívnej a profesionálnej úrovni tak, aby bola aj naša škola, jubilantka, spokojná. 

FOTOGALÉRIA