Školská jedáleň informuje:

Vedenie školyNovinky

Cenové relácie podľa jednotlivých kategórií stravníkov od septembra 2022 :

OBEDY :

Celý obed : 3,33€

študenti od 11. do 14-násť rokov : 1,55€ / potraviny 1,23€+ 0,32€ réžia VÚC 1,68€ 

študenti od 15. do 19-násť rokov : 1,65€ / potraviny 1,33€+ 0,32€ réžia VÚC 1,68€ 

zamestnanci GMK : 1,20€ /1,83€ =55% zamestnávateľ + 0,30€ SF 

iní stravníci : 3,33€

DESIATE len pre študentov : 0,73€

 

VÝDAJ OBEDOV :

od 11,30 do 12,00 hod. pre iných stravníkov mimo školskej jedálne

od 11,30 do 14.00 hod. pre zamestnancov GMK

od 12,00 do 14,15 hod pre študentov GMK

 

Zmena výdaja stravy pre študentov môže nastať len po dohovore s vedením školy.

Taktiež ďalšia možná zmena finančného pásma pre potraviny a nákladov bude zverejnená.

 

Lakyová Ľudmila

vedúca ŠJ