Prípravný minikurz

Vedenie školy Novinky

Gymnázium Martina Kukučína poskytuje pre uchádzačov o štúdium 4-ročného gymnázia bezplatný prípravný minikurz na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Termíny stretnutí:

23.3. 2023(štvrtok)                         

29.3.20223(streda)                       

4.4.2023(utorok)

 

V tých dňoch sa budete ku nám prísť na MATEMATIKU od 14.30 – 15.30 a SLOVENSKÝ JAZYK od 15.40 – 16.40

Aby sme vedeli záujem o minikurz prosíme Vás  o povinné vyplnenie nasledovného formuláru: PRIHLÁŠKA NA PRÍPRAVNÝ MINIKURZ NA PRIJÍMACIE POHOVORY

Ďakujeme.

Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, 050 01 Revúca

KONTAKT: 

p. Zastupkyňa:  Mgr.  Ivana Ďurďáková      mobil: 0918 800 942

Matematika:   Mgr. Zuzana Baranová     mobil: 0904 491 216

Slovenský jazyk:  Mgr. Anna Hricovínyová       mobil:  0907 415 773   

email.:  durdakovai@gmk-ra.sk