Opakované voľby rodičov do Rady školy

Vedenie školy Novinky

Dňa 19.1.2023 sa konali voľby do Rady školy za rodičov, ale účasť rodičov nepresiahla 50%. 

Z tohto dôvodu sa musí voľba zopakovať v druhom kole, na ktoré Vás pozývame  

v utorok 24.januára 2023 o 16:00 hod v spoločenskej miestnosti GMK. 

Zároveň pozývame zástupcov rodičov za jednotlivé triedy, ktorí sú v rade rodičov, aby sa po skončení volieb zúčastnili ešte aj zasadnutia, kde sa schváli rozpočet na 2022/2023.