Kurz ochrany života a zdravia 13.-15.5.2024

admin Akcie školy, Novinky

🌳 KOŽAZ s 3.A v príjemnom prostredí 🌲
V rámci povinného vzdelávania žiakov stredných škôl je aj kurz ochrany života a zdravia, ktorého hlavnou náplňou je pešia turistika, turistický presun, športová streľba, zdravotná a požiarna príprava, civilná ochrana a spoznávanie fauny a flóry. Spestrením nášho kurzu bola aj návšteva románsko-gotického kostolíka v Ochtinej, kde sme sa dozvedeli množstvo zaujímavých informácii. Vyvrcholením kurzu bol aj orientačný pretek, ktorý prispel k všestrannému rozvoju žiakov.
Veríme, že vďaka kurzu žiaci prekonali samých seba a odnášajú si z neho množstvo nádherných zážitkov.