1

Termíny

Termíny konania externej časti a pís. formy internej časti maturitných skúšok šk.rok 2022/2023

 

Maturitné skúšky: 	

Externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  ...... 14.3.2023 (utorok)
Externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka ........ 15.3.2023 (streda)
Externá časť z matematiky .....16.3.2023 (štvrtok) 
Ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 22.5. do 09.6.2023

Maturitný rozpis je dostupný prostredníctvom portálu EDUPAGE.