Termíny

image_pdfimage_print

Termíny konania externej časti a pís. formy internej časti maturitných skúšok šk.rok 2021/2022

Maturitné skúšky:

Externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  …… 15.3.2022     (utorok)

Externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka …….. 16.3.2022 (streda)

Externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 17.3.2022 (štvrtok)

Ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 23.5. do 10.6.2022

Maturitný rozpis je dostupný prostredníctvom portálu EDUPAGE.