Maturitné skúšky

image_pdfimage_print

Maturitne predmety, rozpis     Termíny

Termíny konania externej časti a pís. formy internej časti maturitných skúšok šk.rok 2019/2020

Maturitné skúšky:

externá časť a písomná forma internej časti zo slovenského jazyka a literatúry  …… 17.3.2020 (utorok)

externá časť a písomná forma internej časti z anglického (nemeckého) jazyka …….. 18.3.2020 (streda)

externá časť z matematiky …………………………………………………………………………….. 19.3.2020 (štvrtok)

ústna forma internej časti: termín stanoví MŠ SR v čase od 18.5. do 05.6.2020