Kolégium Zelenej školy

image_pdfimage_print

Kolégium Zelenej školy

Kolégium Zelenej školy je akčná skupina programu na škole. Sú to motivovaní ľudia zo školy a jej okolia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať ich škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Hlavnú rolu v Kolégiu Zelenej školy majú žiaci a študenti, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál, rodičia a zástupcovia obce či miestnych organizácií.

Kolégium Zelenej školy v Gymnáziu Martina Kukučína v Revúcej v šk. roku 2017/2018:

Koordinátor: Mgr. Kvetková Janka

Príma:           Hutka Dávid

Lakatoš Patrik

Sabanoš Matej

Sekunda:

Tercia:          Dolná Lesana

Kunštárová Veronika

Máliková Jana

Masciľáková Alexandra

Pomajová Martina

Székelyová Martina

 

Kvarta:         Fischerová Laura

Režňáková Veronika

Schtzová Monika

 

Kvinta:          Fázik Lukáš

Sedláková Bibiana

Slováková Zuzana

Mázik Stanislav

  1. A: .

.

 

  1. A : Ďuráková Vanesa

Galovičová Beáta

Ilašenková Natália

 

  1. A : Antalíková Viktória

Ďuráková Vanesa

Galdíková Timea

 

  1. A:   Derdáková Zuzana

Mojžiš Lukáš

Ovšonková Dominika

Zlatnický Peter

 

Nepedagogickí zamestnanci: Hrivnáková Gabriela

Rada rodičov: Francanová Katarína