EPAS-info o EPAse

image_pdfimage_print

DOMOV       Info o EPASe             FOTO         VIDEÁ               PODUJATIA     KOMENTÁRE

Info o EPAse

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľ programu:

Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom – čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019.

Ako program funguje:

Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované.  V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o Európskej únii a Európskom parlamente.

Okrem toho bude každý rok žiakom štyroch najaktívnejších škôl ponúknutá cesta do sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

 

 

O projekte EPAS

Naša škola bola v tomto školskom roku zaradená do projektu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní len 12 škôl z celej SR.

Vzdelávací program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a  s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Program je zameraný na žiačky a žiakov všetkých typov stredných škôl a jeho cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi.

Program umožní žiakom získať priamu skúsenosť s európskym občianstvom a pomôže im pochopiť jeho význam pre každodenný život. V úvodnej časti EPAS vytvoríme na našej škole tím junior ambasádorov (5 – 10 žiakov), ktorí budú pod vedením senior ambasádorov (PhDr. Aleny Brdárskej a Mgr. Milady Rusnákovej ) realizovať rôzne aktivity súvisiace s rozvojom európskeho povedomia tak, aby na konci školského roka škola mohla získať oficiálny certifikát EPAS.

Viac informácií nájdete na

http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/epas.html http://www.ainova.sk/sk/ambasadorska-skola-ep/

PREZENTACIA – EPAS – 2019