Epas-domov

image_pdfimage_print

DOMOV       Info o EPASe             FOTO         VIDEÁ               PODUJATIA     KOMENTÁRE

EPAS – Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

 

Gymnázium Martina Kukučína, Clementisova 1166, Revúca

Naše korene:  škola bola založená v roku 1920

Miesto kde žijeme:  Slovensko – Gemer – Revúca

Čo chceme:  úlohou našej školy je vzdelávať a vychovávať rozhľadených, sebavedomých, moderných mladých ľudí, ktorí si hľadajú svoj cieľ, ktorí chcú bádať a objavovať, odborne i ľudsky rásť, ísť na istotu i riskovať

Kontakt:  www.gmk-ra.sk, gmk@gmk-ra.edu.sk

Kto sme:  Sme Gymnázium Martina Kukučína v Revúcej, nazývaní „geemkáči“. Často o sebe hovoríme, že nadväzujeme na tradície najstaršej strednej školy s vyučovacím jazykom slovenským – Prvého Slovenského gymnázia v Revúcej. Vládne u nás duch humanity, demokracie, priateľstva a tolerancie.

                 Vyučovací proces realizujeme dennou formou v štvorročnom a osemročnom štúdiu so všeobecným zameraním. Škola je v dobrej materiálnej kondícii, vybavení sme odbornými učebňami, laboratóriami, telocvičňou, posilňovňou, gymnastickou halou, krytým bazénom, ihriskami a školskou jedálňou.

Kam kráčame:  po skončení školy sme predurčení na vysokoškolské štúdium v technických, prírodovedných a spoločenských vedách

Tak si tu žijeme:  organizujeme rôzne akcie a zapájame sa do projektov a aktivít – Svet priateľov, Študentská vedecká konferencia, Gymnaziálny bál, 24-hodinový športový maratón, Noc v knižnici, lyžiarsky a plavecký výcvik, venček, večierky, exkurzie, výlety, workshopy a pod.