Category: GMK

Prípravný minikurz na prijímacie pohovory

Gymnázium Martina Kukučína poskytuje pre uchádzačov o štúdium 4-ročného gymnázia bezplatný ONLINE prípravný minikurz na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Termíny stretnutí : 9.3. 2021   ...

49. ROČNÍK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v šk. roku 2020/21

prebieha podľa vopred určeného harmonogramu  aj napriek sťaženým podmienkam prípravy žiakov ako na vyučovanie, tak aj na vedomostné súťaže. V decembri 2020 prebehlo v GMK v Revúcej školské kolo geografickej olympiády určené pre   ...

Darujte nám 2% Dane

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vás osloviť vo veci možnosti darovať škole 2% z Vašej už zaplatenej dane v roku 2020. Naša škola patrí medzi najstaršie v regióne a je pokračovateľom Prvého slovenského gymnázia. V minulých...

Na základe plánu návratu žiakov do škôl v januári 2021, ktorý zverejnil minister školstva B. Gröhling na stránke minedu.sk bude naša škola od 11. januára 2021 pokračovať dištančným spôsobom výučby podľa platného online rozvrhu...

Oznam

Vážení rodičia, milí študenti, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. decembra 2020, Vám oznamujeme, že Vianočné prázdniny  sa v školskom roku 2020/2021...