1

Výsledky prijímacích skúšok
NOC V STREDOZEMÍ
www.upracmeslovensko.sk
Noc v stredozemí
Spoločne za čistú Muránku

Ani tento rok sme nezostali bokom a v Deň Zeme sme sa pridali k čisteniu Muránky a jej prítokov.  Vybrali sme sa popri rieke smerom na Revúčku a vyzbierali 26 vriec komunálneho odpadu. Na jednej strane sme sa tešili z pochvaly za dobre vykonanú prácu, na druhej strane je smutné, že sa popri riečke našlo toľko odpadkov. Deň Zeme by nemal byť len 22.apríla, ale každý deň v roku, aby sme si naše prostredie a prírodu chránili, zveľaďovali a čistili neustále.

Mgr. Z. Baranová

 

 

 
Spoločne za čistú Muránku

Pridáme sa! Ľahostajné nám to nie je.

 
KLOKAN 2022

Opäť sme si zaKLOKANili….

20 žiakov od tercie po maturantov si overili svoje zručnosti v logických príkladoch pre nás už tradičnej medzinárodnej súťaže matematicky KLOKAN.
 Deň vody

  1. marec je na celom svete známy ako deň vody. Ani na našej škole sme si ho nezabudli uctiť v podobe piatich študentských príspevkov, ktoré odzneli v školskom rozhlase. V príspevkoch boli spomenuté rôzne problematiky týkajúce sa vody. Hovorilo sa o európskej charte o vode, význame vody v organizme človeka, výskyte a druhoch vôd, ochrane vody ale aj o desiatich zaujímavostiach o vode. Posledný z príspevkov bol odprezentovaný v anglickom jazyku. Vodu sme si uctili aj v symbolickej podobe, a to tak, že sme sa na jeden deň obliekli do modrých farieb.

Ján Berzéty, III.A, Gymnázium M . Kukučína

 

 
Prípravný minikurz na prijímacie pohovory

Prípravný minikurz na prijímacie pohovory do GMK

 
Podpora a solidarita Ukrajine

My, pedagogický zbor a študenti Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej, chceme vyjadriť plnú podporu a solidaritu Ukrajine a jej obyvateľom v týchto ťažkých chvíľach. Voláme po mieri a veríme, že na Ukrajine čoskoro zavládne mier.