1

Rekonštrukcia učební v GMK

Rekonštrukcia laboratórií a odborných učební je v plnom prúde…  Vďaka nášmu zriaďovateľovi – Banskobystrickému samosprávnemu kraju sa budú môcť naši žiaci učiť v nových učebniach  už čoskoro.