1

Školská jedáleň ako súčasť GMK Revúca od nového školského roka 2022/23

Spôsob stravovania patrí v živote k tým rozhodujúcim faktorom určujúcim naše zdravie, imunitu,

                a teda to, čo môžeme urobiť pre našich študentov, je zabezpečiť im bezpečnú stravu v našej školskej jedálni.

                Bezpečná strava znamená výber kvalitnej potraviny, ktorá je monitorovaná od vstupu do našej prevádzky, cez skladovanie, spracovanie a výdaj ako pokrm pre našich stravníkov.

                Bezpečnú stravu zahrňuje aj pestrý jedálny lístok, ktorý sa zabezpečuje kombináciou potravín pre podporu výživy a energie v pokrmoch a nápojoch.

Študent na základe Zápisného lístka-prihlášky do ŠJ, vyplní potrebné údaje s podpisom zákonného zástupcu.

Platba za stravu bude započínaná spolu za september aj október, v októbri na november….

Cena za obed pre študenta  11.-14.násť roč.  1,55 €

                                                  15.-19.násť roč.  1,65 €

Podľa záujmu študentov ponúkame možnosť desiatej v cene 0,73 €

Jedálny lístok je vystavený na www.gmk-ra.sk

V záujme zdravej budúcnosti našich detí, dohliadnime milí rodičia na ich spôsob stravovania.