1

Športový deň detí

Každý rok 23.júna sa koná Medzinárodný Olympijsky deň, ktorý sme si aj my pripomenuli. Spojením športu s kultúrou a výchovou sa olympizmus snaží o utvorenie spôsobu života, založeného na radosti z vynaloženého úsilia, výchovnej hodnote dobrého príkladu a na rešpektovaní všeobecných základných etických princípov. Je vynikajúcim prostriedkom na povzbudenie všetkých ľudí, aby viedli zdravý a aktívny život. 🏀🏑🤍

Fotogaléria športového dňa detí