1

Úspešní maturanti

Absolventi nášho gymnázia sa po úspešnej maturitnej skúške zúčastnili prijímacích pohovorov na vysoké školy rôzneho zamerania – farmácia, medicína, ekonómia, právo, psychológia a iné.
Kvalitu štúdia na našom gymnáziu potvrdilo aj ich prijatie na tieto vysoké školy.
Za všetkých chceme spomenúť aspoň žiačku osemročného štúdia Natáliu Škvarlovú, ktorá sa v prijímacom konaní na Lekárskej fakulte v Košiciach, v študijnom odbore všeobecné lekárstvo umiestnila na 9. mieste a v študijnom odbore stomatológia na 1. mieste.
Všetkým prijatým absolventom nášho gymnázia blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. ❤️