Oznam o 2. kole prijímacích skúšok do prvého ročníka