1

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z, § 150, ods.5 poskytne riaditeľ školy v dňoch od 30.5. do 1.6.2022 voľno študentom gymnázia v triedach Tercia, Kvarta, Sexta, Septima, I.A, II.A a III.A z dôvodu konania ústnej časti maturitnej skúšky.