1

Spoločne za čistú Muránku

Ani tento rok sme nezostali bokom a v Deň Zeme sme sa pridali k čisteniu Muránky a jej prítokov.  Vybrali sme sa popri rieke smerom na Revúčku a vyzbierali 26 vriec komunálneho odpadu. Na jednej strane sme sa tešili z pochvaly za dobre vykonanú prácu, na druhej strane je smutné, že sa popri riečke našlo toľko odpadkov. Deň Zeme by nemal byť len 22.apríla, ale každý deň v roku, aby sme si naše prostredie a prírodu chránili, zveľaďovali a čistili neustále.

Mgr. Z. Baranová