1

Deň vody

  1. marec je na celom svete známy ako deň vody. Ani na našej škole sme si ho nezabudli uctiť v podobe piatich študentských príspevkov, ktoré odzneli v školskom rozhlase. V príspevkoch boli spomenuté rôzne problematiky týkajúce sa vody. Hovorilo sa o európskej charte o vode, význame vody v organizme človeka, výskyte a druhoch vôd, ochrane vody ale aj o desiatich zaujímavostiach o vode. Posledný z príspevkov bol odprezentovaný v anglickom jazyku. Vodu sme si uctili aj v symbolickej podobe, a to tak, že sme sa na jeden deň obliekli do modrých farieb.

Ján Berzéty, III.A, Gymnázium M . Kukučína