1

Prípravný minikurz

http://gmk-ra.sk/pripravny-minikurz-na-prijimacie-pohovory-do-gmk/