12.ročník Študentskej vedeckej konferencie

 

Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky koná na našej škole  Študentská vedecká konferencia. V utorok 16.11.2021 sa konal jej 12. ročník.  

Úvodom konferencie pozdravil žiakov školy primátor mesta Ing. Július Buchta.

V ďalšej časti nasledovali príspevky žiakov. Ako prvý vystúpil  žiak III.A triedy, Ján Berzéty, ktorý vo svojom príspevku pripomenul blížiace sa 160. výročie vzniku Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Ján Lác a Martina Székelyová zo septimy sa zapojili do projektu meria.me. Projekt je zameraný na meranie kvality ovzdušia v Revúcej a študenti nám sprístupnili  výsledky svojej práce.  V ďalšom príspevku Timea Pomajová z kvarty popísala a objasnila optické ilúzie, ktoré vedia poriadne zamotať hlavu. Aj keď všetci poznáme slnečnú sústavu a vieme o nej veľa, Eliška Lácová a Diana Petreková z I.A vo svojej prezentácii zhrnuli mnoho zaujímavých faktov, ako napríklad dĺžku roka na Marse, teplotu na planéte Saturn a podobne. Meno Francis Drake bolo pravdepodobne mnohým z nás neznáme, pokiaľ nám Martin Danko a Adrian Kilik z oktávy nepriblížili jeho život a úspechy. Už ostrieľaný účastník študentskej vedeckej konferencie Ivan Rakšányi nám vo svojom vystúpení porozprával o dôležitom poslaní a cieľoch organizácie CERN. Jeho poznatky o jadrovej fyzike ohromili všetkých divákov. Posledným príspevkom sme si pripomenuli dôležitosť 17. novembra ako Dňa študentstva, ale aj ako Dňa boja za slobodu a demokraciu. Pripravil ju Ivan Segeďa a odprezentovali ju Adam Kochjar s Martinom Poprockým zo sexty. Všetky príspevky boli veľmi zaujímavé a poučné.

Riaditeľ školy Mgr. Igor Baran vo svojom príhovore ocenil príspevky študentov nielen slovne, ale aj diplomami a vecnými cenami.

Vďaka patrí všetkým študentom a ich garantom Mgr. Igorovi Baranovi, Mgr. Dávidovi Daubnerovi, Mgr. Anne Hricovínyovej, Mgr. Kataríne Hviščovej,  Mgr. Janke Kvetkovej,  ktorí obetovali kus svojho voľného času pre to, aby mohli byť súčasťou tejto veľkej udalosti. Ďakujeme aj hosťom, pánovi primátorovi Ing. Júliusovi Buchtovi , RNDr. Milote Dendisovej za to, že prišli povzbudiť našich študentov a samozrejme našim technikom Jánovi Bendovi, Dávidovi Hutkovi, Matúšovi Poprockému, Kristíne Ferdinandy pod vedením Mgr. Rasťa Chalupku, pracovníčkam sekretariátu p. Hrivnákovej a p. Chalupkovej a samotným organizátorom podujatia Mgr. Janke Kvetkovej a RNDr. Tatiane Pavlíkovej.

Už teraz sa tešíme na budúci ročník.