1

Konferencia Readycon na GMK

 

Dňa 27.10.2021 sa vybraní študenti končiacich ročníkov zapojili do online konferencie s názvom READYCON. Konferenciu organizovala Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní – SAIDE.

Cieľom konferencie bolo priniesť najnovšie poznatky o meniacom sa trhu práce priamo do tried stredných škôl v oblastiach zdravotníctvo, informačné technológie, elektronika, stavebníctvo a obchod. Do online vysielanie sa zapojilo 150 škôl z celého Slovenska.

V prvom rečníckom panely diskutujúci vo všeobecnosti informovali študentov o možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Vyzdvihli potrebu vzdelávať sa, ale najmä snahu o aktívny prístup k vzdelávaniu,  potrebu zapájať sa do mimoškolských, dobrovoľníckych aktivít, ktoré pomáhajú k rozvoju osobnosti, kreativity a tímovej práci.

V odbornom rečníckom panely – zdravotníctvo sa predstavili úspešní lekári a manažéri. Vo svojich vstupoch sa venovali problematike v zdravotníctve. Live motívom ich vystúpení bolo konštatovanie, že síce práca lekára je krásne a zaujímavé  povolanie, poslanie, ale  samotné štúdium je veľmi náročné. Úspešným a akceptovaným lekárom sa môže stať len študent, ktorý študuje medicínu, lebo sa chce stať dobrým odborníkom, je si vedomý celoživotného vzdelávania a neštuduje  „len kvôli peniazom a titulu“. 

Študenti sa mohli oboznámiť s modernými prístrojmi a nástrojmi, ktoré sa používajú v zdravotníctve, vidieť ich použitie priamo pri operáciách. Lekári a manažéri predstavili modernú nemocnicu v Michalovciach a vizualizáciu nemocnice na Boroch v Bratislave.

Rečnícky panel  zameraný na  informačné  technológie priniesol taktiež mnoho zaujímavých prednášok, ktoré inšpirovali študentov k štúdiu informačných technológií na vysokej škole:
–  Budúcnosť je web
–  Ako preraziť s dizajnom v Silicon Valley a pracovať na produktoch, ktoré používa celý svet
–  Machine Learning – Ako mať zaujímavú kariéru, baviť sa a byť dobre platený
–  Obchodný riaditeľ, ktorý nikdy (predtým) nepredával

Prostredníctvom sms správ sa všetci zúčastnení mohli zapojiť do diskusie v rámci „rečníckych panelov“ a workshopov.

https://www.readycon.sk/