Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Národná linka na pomoc deťom v ohrození funguje od 1.7.2021. Nepretržite, 7 dní v týždni, 24 hodín denne, je v písomnej forme (mail, čet) k dispozícii deťom, ktoré majú nejaké problémy (napr. so šikanovaním, kyberšikanou, sexuálnym zneužívaním, domácim násilím a pod.). Na linke pracujú odborne vyškolení psychológovia.

Informácie o pomoci sú na stránke www.viacakonick.sk.

 

Linky facebookových spotov (o domácom násilí a sexuálnom zneužívaní):

www.facebook.com/viacakonick.sk/videos/877708122892398

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112152424454430&id=110232431313096

 

Národná linka na pomoc deťom v ohrození