Micro:bit – to je hit!

Zaznamenali ste reklamu projektu nadácie Telekom – projekt ENTER – „Pridaj sa k digitálnej generácii Slovenska“, ktorú propagoval GoGo? Ak nie, nájdete ju na tomto linku: https://enter.study/microbit/
                   Naša škola sa uchádzala o tento  projekt a bola úspešná. Žiaľ, počas online hodín sme micro:bity mohli skúšať iba „virtuálne“ v softvérovom simulátore. Teraz, už na bežných hodinách informatiky konečne môžeme náš program preniesť a odštartovať v micro:bite a vidieť, čo všetko micro:bit dokáže.
Čo je vlastne micro:bit? Malý počítač, menší ako mobil, ktorý má tlačítka, senzory pohybu, senzor naklonenia, teploty, bluetooth a nielen to, ale má aj možnosť pripojiť množstvo ďalších externých zariadení. A tak môžeme objavovať, skúšať. A čo všetko môžeme naprogramovať? Krokomer? Počítadlo ľudí? Hra kameň papier nožnice? Áno, všetko sa dá. A zrazu programovanie sa nezdá až také ťažké…