Oznam o druhom kole prijímacích skúšok do tried prvého ročníka