Testovanie 9-2021

Dňa  9. júna 2021 (streda) sa žiaci Kvarty zúčastnia testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom T9-2021 (Monitor 9)

Harmonogram

 

Matematika

08.00 – 08.10 h 

úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08.10 – 08.20 h 

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08.20 – 09.50 h (90 minút)

administrácia testu z matematiky

09.50 – 09.55 h 

zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

 

09.55 – 10.20 h (25 minút)

prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10.20 – 10.25 h

úvodné pokyny a rozdanie OH

10.25 – 10.35 h

rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10.35 – 11.45 h (70 minút)

administrácia testu zo slovenského jazyka literatúry

11.45 – 11.50 h

zozbieranie testov a OH

Základné informácie k testovaniu sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9